Naptien24H

xóa hình ảnh

Hướng dẫn xóa toàn bộ hình ảnh trên iPhone/iPad

11/12/2015 10:09:47 AM NapTien24h
Để giải phong bộ nhớ tốt nhất cho chiếc iPhone hoặc iPad có bộ nhớ thấp một cách tốt nhất là xóa toàn bộ hình ảnh có trong Album trên iPhone, iPad..