Naptien24H

thần tướng tam quốc

Thần Tướng Tam Quôc - Ganme thể loại thẻ tướng được mua về Việt Nam

6/23/2015 3:06:33 PM NapTien24h
Thần Tướng Tam Quốc là một tựa gMO thuộc thể loại thẻ tướng đã và đang được cộng đồng game thủ Việt yêu thích nhất hiện nay. Nội dung trong game được phát triển dựa trên bối cảnh cuộc phân chia giữa 3 cừng quốc là Ngô, Ngụy và Thục.