Naptien24H

Phong Thần Tây Du

Đánh giá Phong Thần Tây Du trong ngày đầu ra mắt game thủ Việt

7/29/2015 1:59:21 PM NapTien24h
Hôm qua, tựa gMO Phong Thần Tây Du đã chính thức ra mắt cộng đồng game thủ Việt Nam, cuộc hành trình của thầy trò Đường Tăng cũng đã chính thức được bắt đầu.