Naptien24H

Nhận biết thẻ cào điện thoại giả

Cách nhận biết thẻ cào điện thoại giả

3/31/2016 4:55:58 PM NapTien24h
Với chiêu thức lừa đảo ngày càng tin vi nếu không cẩn thận thì người dùng di động trả trước sẽ rất dễ bị mất tiền oan vì thẻ cào điện thoại giả.