Naptien24H

nạp tiền Viettel

HOT: Viettel khuyến mãi đặc biệt 100% ngày 17/08 - 18/08

8/17/2015 1:39:27 PM NapTien24h
Chương trình khuyến mãi đặc biệt tặng 100% giá trị các thẻ nạp của Viettel triển khai từ ngày 17/08/2015 đến hết ngày 18/08/2015.

Viettel khuyến mãi tặng 50% duy nhất ngày 01/08

7/29/2015 10:30:59 AM NapTien24h
Chương trình khuyến mãi Viettel tặng 50% giá trị thẻ nạp dành cho các thuê bao Viettel trả trước ngày 01/08/2015.