Naptien24H

Ma Lạt Anh Hùng

Ma Lạt Anh Hùng - Game 3D chiến đấu hấp dẫn cho Android, iOS

7/9/2015 5:31:06 PM NapTien24h
Ma Lạt Anh Hùng là một tựa gMO 3D thể loại RPG chủ đề lịch sử khá hay và hấp dẫn được phát triển bởi ShangYou. Game được áp dụng bối cảnh lịch sử hỗn loạn có sự kết hợp...