Naptien24H

Đem tính năng Live Photos lên các thiết bị iOS 8 đã Jailbreak

10/3/2015 1:52:53 PM NapTien24h
Bộ đôi siêu phẩm của Apple vừa ra mắt với những nâng cấp lớn về Camera cũng như phần cứng... Trong đó có một tình năng mới và khá hấp dẫn đó là Live Photos