Naptien24H

Viettel tặng 100% giá trị thẻ nạp từ ngày 3/08 đến 7/08

8/4/2016 9:20:20 AM NapTien24h
Chương trình Viettel tặng 100% giá trị thẻ nạp từ ngày 3/08 đến 7/08 là cơ hội để các thuê bao có tên trong danh sách có thể gia tăng số dư tài khoản cho mình.