Naptien24H

khuyến mãi Viettel tháng 12

Viettel tặng 50% thẻ nạp ngày 25-26/12

12/25/2015 11:31:54 AM NapTien24h
Viettel tặng 50% thẻ nạp ngày 25-26/12 dành cho khách hàng có trong danh sách thỏa mãn điều kiện của nhà mạng. Hãy tìm hiểu về đợt khuyến mãi Viettel này nhé

Viettel tặng 50% thẻ nạp ngày 15-16/12

12/14/2015 2:23:51 PM NapTien24h
Khuyến mãi Viettel 50% thẻ nạp ngày 15-16/12 là cơ hội lớn cho bạn gia tăng tài khoản. Nhận nhiều tài khoản về điện thoại thoải mái liên lạc bạn bè.