Naptien24H

khuyến mãi data Mobifone

Mobifone tặng 100% data Fast Connect từ ngày 27 - 28/7/2016

7/28/2016 8:50:03 AM NapTien24h
Khuyến mãi Mobifone tặng 100% data Fast Connect từ ngày 27 - 28/7/2016 được triển khai trên phạm vi toàn quốc và áp dụng cho tất cả các gói cước 3G có chu kỳ 30 ngày.