Naptien24H

Hướng dẫn cách chụp ảnh màn hình iPhone và iPad

9/30/2015 9:19:58 AM NapTien24h
Trên hầu hết thiết bị iOS như iPhone iPad đã tích hợp sẳn tính năng chụp ảnh màn hình. Ảnh sau khi chụp xong sẽ được lưu chung vào Album ảnh của Camera...

Hướng dẫn cấp quyền cho ứng dụng trên iPhone sử dụng dữ liệu 3G

9/13/2015 12:43:57 PM NapTien24h
Khi bật dữ liệu di động trên iPhone thì các ứng dụng bạn đã cài trên thiết bị sẽ tự động sử dụng truy cập 3G khiến cho tiền trong tài khoản của bạn không cánh mà bay...

Hướng dẫn chi tiết đồng hộ dữ liệu từ iPhone, iPad lên iCloud

7/10/2015 5:27:47 PM NapTien24h
iCloud của Apple cho phép iPhone, iPad có thể đồng bộ hóa tất cả dữ liệu như danh bạ, tin nhắn... Hướng dẫn cách đồng bộ hóa dữ liệu từ iPhone lên iCloud