Naptien24H

Hướng dẫn cách chụp ảnh màn hình iPhone và iPad

9/30/2015 9:19:58 AM NapTien24h
Trên hầu hết thiết bị iOS như iPhone iPad đã tích hợp sẳn tính năng chụp ảnh màn hình. Ảnh sau khi chụp xong sẽ được lưu chung vào Album ảnh của Camera...