Naptien24H

Thủ thuật xóa dữ lệu iPhone/iPad từ xa bằng iCloud

11/23/2015 11:00:47 AM NapTien24h
Nếu một ngày bạn làm mất chiếc iPhone/iPad chứa nhiều dữ liệu quan trọng? Nạp tiền di động sẽ hướng dẫn bạn cách xóa dữ liệu iPhone/iPad từ xa bằng iCloud.

Hướng dẫn cách kiểm tra iPhone, iPad có bị khóa iCloud hay không

10/15/2015 1:22:10 PM NapTien24h
Khóa iCloud đồng nghĩa với việc khóa kích hoạt máy, được Apple tích hợp sâu vào Find My iPhone và iCloud trên iPhone, iPad...

Hướng dẫn chi tiết đồng hộ dữ liệu từ iPhone, iPad lên iCloud

7/10/2015 5:27:47 PM NapTien24h
iCloud của Apple cho phép iPhone, iPad có thể đồng bộ hóa tất cả dữ liệu như danh bạ, tin nhắn... Hướng dẫn cách đồng bộ hóa dữ liệu từ iPhone lên iCloud