Naptien24H

đỗi đỗi tiên ma truyện

Đỗi Đỗi Tiên Ma Truyện - Game MOBA thẻ tướng được mua về Việt Nam

6/25/2015 4:25:47 PM NapTien24h
Theo những thông tin nà chúng tôi nhận dược, tựa gMO có tên Đỗi Đỗi Tiên Ma Truyện đang được rất nhiều Nhà Phát Hành Game tại Việt Nam hỏi mua. Trên thực tế, tựa game này mới ra mắt tại thị trường game Trung Quốc trong thời gian gần đây và được phát hành trên cả Android và iOS.