Naptien24H

Lưu các bức ảnh khi chụp vào thẻ nhớ trên điện thoại Android

9/19/2015 11:06:05 AM NapTien24h
Lưu các bức ảnh khi chụp vào thẻ nhớ sẽ giúp bạn tiết kiệm dung lượng cho máy một cách tốt nhấ, việc này còn giúp bạn có thể thực hiện sao chép hoặc di chuyển sang máy...