Naptien24H

Hướng dẫn cấp quyền cho ứng dụng trên iPhone sử dụng dữ liệu 3G

9/13/2015 12:43:57 PM NapTien24h
Khi bật dữ liệu di động trên iPhone thì các ứng dụng bạn đã cài trên thiết bị sẽ tự động sử dụng truy cập 3G khiến cho tiền trong tài khoản của bạn không cánh mà bay...

Hướng dẫn cách bật/tắt 3G trên iPhone 5,5s, 6, 6Plus... iOS 8

7/11/2015 3:04:39 PM NapTien24h
Bạn mới sử dụng điện thoại iPhone (4, 4s,5, 5s, 6, 6Plus...) nên chưa quen và chưa biết cách bật 3G trên điện thoại? Hướng dẫn chi tiết cách bật 3G trên điện thoại iPhone sử dụng iOS 8.