Mã thẻ Gate
10,000 VND
20,000 VND
50,000 VND
100,000 VND
200,000 VND
500,000 VND
Mệnh giá thẻ
0 đ
Phí thanh toán
Luôn luôn miễn phí
Tổng
0 đ
Bằng việc chọn "Thanh toán", bạn đồng ý với chính sách cung cấp, huỷ và hoàn trả dịch vụ.