Naptien24H

Mã thẻ cào điện thoại và thẻ game sau khi thanh toán thành công được gửi qua đâu?

Mã thẻ cào điện thoạimã thẻ game sau khi bạn thanh toán thành công sẽ được gửi qua email mà bạn đăng ký nhận mã thẻ. Vì vậy, trong quá trình giao dịch, bạn vui lòng nhập chính xác email để không xảy ra bất cứ sự sai xót hay nhầm lẫn nào. 

Ngay sau khi bạn đăng ký email, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận. Bạn cần kiểm tra email (hoặc mục spam) để đảm bảo mình đăng ký đúng email cho hệ thống của chúng tôi, rồi tiếp tục giao dịch để nhận mã thẻ.

Nếu sau khi điền email, bạn không nhận được email xác nhận của chúng tôi, bạn vui lòng nhập lại email, hoặc khởi tạo giao dịch lại từ đầu.