Naptien24H

Mã OTP là gì?

OTP là viết tắt của từ One Time Password, có nghĩa là mật khẩu sử dụng 1 lần. Mã OTP là mã được các hệ thống thanh toán online mặc định gửi đến cho quý khách hàng để nhập vào trong thời gian thực hiện giao dịch để đảm bảo sự bảo mật một cách tối đa. 

Mã OTP được ra đời để đảm bảo bạn là "người thật" đang thực hiện giao dịch tại thời gian thực. Bạn sẽ nhận được mã OTP qua các kênh SMS, email, hoặc thiết bị token tùy theo quy định của đơn vị cung cấp OTP.

Với mã OTP, tất cả các giao dịch thanh toán online sẽ được đảm bảo hơn rất nhiều. 

nap tien dien thoai online