Naptien24H

VinaPhone khuyến mãi 20% vào thứ 3 ngày 27/11/2018

11/26/2018 2:26:07 PM NapTien24h
Chương trình khuyến mãi VinaPhone tặng 20% giá trị thẻ nạp ngày 27/11/2018 được áp dụng triển khai trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên chỉ áp dụng cho thuê bao nằm trong danh sách.

VinaPhone tặng 20% cho thuê bao nạp thẻ vào ngày 23/11/2018

11/22/2018 11:17:01 AM NapTien24h
Chương trình VinaPhone tặng 20% cho thuê bao nạp thẻ vào ngày 23/11/2018 chính là cơ hội để khách hàng đang dùng thuê bao di động trả trước chủ động nạp thẻ để gia tăng tài khoản khuyến mãi KM3 và tài khoản gốc.

Khuyến mãi MobiFone tặng 20% thẻ nạp ngày 21/11/2018

11/20/2018 11:38:43 AM NapTien24h
Khuyến mãi MobiFone ngày 21/11/2018 là cơ hội tốt nhất để khách hàng đang sử dụng thuê bao trả trước gia tăng tài khoản điện thoại nhờ vào ưu đãi 20% giá trị thẻ nạp.

Viettel khuyến mãi 20% thẻ nạp vào ngày 20/11/2018

11/19/2018 9:34:43 AM NapTien24h
Chương trình khuyến mãi Viettel ngày 20/11/2018 với ưu đãi 20% khi nạp thẻ được triển khai với mục đích giúp người dùng thuê bao di động trả trước có cơ hội gia tăng tài khoản điện thoại nhiều hơn.

VinaPhone khuyến mãi 20% thẻ nạp toàn quốc ngày 16/11/2018

11/15/2018 11:36:10 AM NapTien24h
Chương trình khuyến mãi VinaPhone ngày 16/11/2018 với ưu đãi tặng 20% giá trị thẻ nạp được áp dụng triển khai trên phạm vi toàn quốc. Tất cả các khách hàng đang sử dụng thuê bao di động trả trước đều được tham gia.

MobiFone tặng 20% thẻ nạp toàn quốc vào ngày 14/11/2018

11/13/2018 9:09:21 AM NapTien24h
Khuyến mãi MobiFone tặng 20% thẻ nạp toàn quốc vào ngày 14/11/2018 chính là cơ hội Vàng để cho nhiều người dùng thuê bao di động trả trước được bổ sang năng lượng cho "dế yêu".

VinaPhone khuyến mãi tặng 20% vào ngày 13/11/2018

11/12/2018 11:52:15 AM NapTien24h
Chương trình khuyến mãi VinaPhone vào thứ 3 ngày 13/11/2018 sẽ mang lại niềm vui đầu tuần cho nhiều thuê bao di động trả trước đang hoặc sắp hết tiền.

Viettel khuyến mãi 20% thẻ nạp vào ngày 10/11/2018 trên Toàn Quốc

11/9/2018 8:14:17 AM NapTien24h
Để người dùng thuê bao di động trả trước được gia tăng tài khoản nhanh hơn khi nạp thẻ, Viettel khuyến mãi 20% giá trị thẻ nạp vào ngày 10/11/2018.

VinaPhone khuyến mãi tặng 20% vào ngày 9/11/2018

11/8/2018 10:16:12 AM NapTien24h
Khuyến mãi VinaPhone ngày 9/11/2018 được triển khai với ưu đãi tặng đến 20% giá trị khi nạp thẻ. Chương trình áp dụng cho tất cả các thuê bao di động trả trước đang hoạt động trên mạng VinaPhone.

MobiFone tặng 20% cho khách hàng nạp thẻ ngày 7/11/2018

11/5/2018 11:01:13 AM NapTien24h
Chương trình khuyến mãi MobiFone tặng 20% cho khách hàng nạp thẻ vào ngày 7/11/2018 được áp dụng triển khai trên phạm vi toàn quốc. Không phân biệt mệnh giá thẻ.