Naptien24H

VinaPhone tặng 20% thẻ nạp vào ngày 2/8/2019 trên Toàn Quốc

8/1/2019 3:18:22 PM NapTien24h
Chương trình khuyến mãi VinaPhone tặng 20% thẻ nạp vào ngày 2/8/2019 được triển khai trên toàn quốc. Tất cả thuê bao di động trả trước đều có thể tham gia.

Viettel khuyến mãi 20% thẻ nạp vào ngày 31/7/2019 trên Toàn Quốc

7/30/2019 2:58:42 PM NapTien24h
Để giúp người dùng thuê bao di động trả trước được gia tăng tài khoản điện thoại nhanh hơn vào cuối tháng, Viettel đã triển khai chương trình khuyến mãi tặng 20% giá trị thẻ nạp vào ngày 31/7/2019.

VinaPhone tặng 20% giá trị thẻ nạp trên toàn quốc vào ngày 26/7/2019

7/25/2019 3:17:58 PM NapTien24h
Chương trình VinaPhone tặng 20% giá trị thẻ nạp trên toàn quốc vào ngày 26/7/2019 cho tất cả các thuê bao di động trả trước.

MobiFone khuyến mãi 20% thẻ nạp trên toàn quốc vào 24/7/2019

7/22/2019 4:20:22 PM NapTien24h
Chương trình MobiFone khuyến mãi 20% giá trị thẻ nạp vào ngày 24/7/2019 được áp dụng triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Khuyến mãi VinaPhone tặng 20% thẻ nạp vào ngày 23/7/2019

7/22/2019 3:43:02 PM NapTien24h
Khuyến mãi VinaPhone tặng 20% thẻ nạp vào ngày 23/7/2019 chính là cơ hội hấp dẫn để cho nhiều thuê bao di động trả trước gia tăng tài khoản.

Viettel khuyến mãi 20% giá trị thẻ nạp ngày 20/7/2019

7/18/2019 6:34:04 PM NapTien24h
Với mong muốn giúp người dùng thuê bao di động trả trước có cơ hội nạp thẻ gia tăng tài khoản nhanh hơn, Viettel đã triển khai chương trình khuyến mãi tặng 20% giá trị thẻ nạp vào ngày 20/7/2019.

Khuyến mãi VinaPhone 20% duy nhất ngày 19/7/2019

7/17/2019 5:52:11 PM NapTien24h
Chương trình khuyến mãi VinaPhone 20% duy nhất ngày 19/7/2019 được triển khai trên phạm vi Cục Bộ. Thuê bao di động trả trước trong danh sách tham gia sẽ hưởng ưu đãi 20% giá trị thẻ nạp.

Khuyến mãi MobiFone 20% vào ngày 17/7/2019 trên toàn quốc

7/16/2019 6:07:16 PM NapTien24h
Chương trình khuyến mãi MobiFone 20% vào ngày 17/7/2019 sẽ mang đến cho rất nhiều người dùng thuê bao di động trả trước cơ hội gia tăng tài khoản.

VinaPhone tặng 20% thẻ nạp vào ngày 12/7/2019 trên Toàn Quốc

7/11/2019 10:26:50 AM NapTien24h
Chương trình VinaPhone tặng 20% thẻ nạp vào ngày 12/7/2019 sẽ mang đến cho tất cả người dùng thuê bao di động trả trước cơ hội gia tăng cả tài khoản chính lẫn khuyến mãi.

Viettel và MobiFone khuyến mãi 20% thẻ nạp vào ngày 10/7/2019

7/9/2019 8:54:06 AM NapTien24h
Chương trình khuyến mãi 20% giá trị thẻ nạp của nhà mạng Viettel và MobiFone triển khai vào ngày 10/7/2019 đều được áp dụng trên phạm vi toàn quốc.