Naptien24H

Khi có khiếu nại về dịch vụ, làm thế nào để được giải quyết nhanh nhất?

Khi có khiếu nại về dịch vụ trên NapTien24h, Quý Khách vui lòng truy cập vào Trang Giải quyết Khiếu nại để được bộ phận Chăm sóc khách hàng giải quyết một cách nhanh nhất.

Xin Quý Khách lưu ý, NapTien24h chỉ tiếp nhận các khiếu nại làm đúng theo quy trình đã được quy định. Rất mong nhận được sự hợp tác chân thành từ Quý Khách!