Naptien24H

Chính sách giao hàng, hủy và hoàn trả sản phẩm dịch vụ

Tất cả các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp trên NapTien24h đều là các sản phẩm, dịch vụ điện tử (hàng hóa vô hình) do NapTien24h kết hợp với các đối tác cung cấp. Quý khách sẽ nhận được sản phẩm, dịch vụ ngay sau khi thanh toán thành công. Hóa đơn sản phẩm, dịch vụ sẽ được gửi trực tiếp tới quý khách.

Với các dịch vụ: Nạp tiền điện thoại, Mua mã thẻ, Nạp tiền game,... quý khách không thể yêu cầu hủy giao dịch nếu điện thoại đã được nạp tiền hoặc quý khách đã nhận được email mã thẻ do NapTien24h gửi.